PASAŻEROM KM: ULGOWY BILET DO TEATRU I MUZEUM

????????????????????????????????????

             Jeździsz Kolejami Mazowieckimi? Nie wyrzucaj biletu! Przez 30 dni od skasowania wejdziesz ze zniżką do 13 instytucji kultury. Głównie muzeów i skansenów, ale także Teatru Polskiego w Warszawie czy Teatru Dramatycznego w Płocku. Najczęściej zamiast biletu normalnego otrzymasz ulgowy. Do Muzeum Sportu wkroczysz za darmo, w MIK-u przy ul. Elektoralnej oszczędzisz 30 zł, w innych instytucjach zniżki sięgają od 40 do 15%. Projekt premiuje finansowo tych, którzy wybierając rozwiązanie ekologiczne, dojazd koleją nie wytwarzającą smogu, zechcą skorzystać z dóbr kultury. Coś dla nas mieszkańców, ale i dla przyjezdnych.

3655930_muzeum-wsi-polskiej-w-radomiu????????????????????????????????????550_Otwock_dworzec_kolejowy

– Atrakcyjność turystyczna regionu mierzy się ofertą kulturalną – uważa Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Płock4

– Kolej łączy. Od dziś z 13 instytucjami kultury. Porozumienie obowiązuje do końca roku, ale przedłużenie uważam nie tylko za możliwe, ale i konieczne – ocenia Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich. Na dziś zniżki nie obejmują jeszcze posiadaczy rozszerzonej warszawskiej karty miejskiej (wspólny bilet ZTM-KM-WKD). Jak będzie za rok, czas pokaże. Rozważa się by w przyszłości oferta objęła również miejsca noclegowe przy oddalonych muzeach.

WolominSlonecznaperon1.jpg_732-419????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lista instytucji kultury, w których do końca 2017 r. obowiązuje zniżka:

 1. Teatr Polski w Warszawie
 2. Muzeum Sportu w Warszawie
 3. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie
 4. Stacja Muzeum w Warszawie i Sochaczewie
 5. Muzeum Literatury w Warszawie
 6. Teatr Dramatyczny w Płocku
 7. Europejskie Centrum Artystyczne im. Chopina w Sannikach
 8. Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 9. Muzeum Wsi Radomskiej
 10. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 11. Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
 12. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 13. Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Modlinzemsta1????????????????????????????????????

 LUDOWCY BRONIĄ ZIEMI

IMG_4832IMG_4531

             Na wezwanie PSL rolnicy i dzieci gospodarzy ruszyli pod Sejm. Niech ojcowizna pozostanie we władaniu chłopskich rodzin. Nie ma zgody na łamanie swobody dysponowania ziemią przy sprzedaży czy dziedziczeniu. Grozi nam ustawa, która w wielu przypadkach znacjonalizuje gospodarstwa.

IMG_4561IMG_4591 IMG_4572IMG_4573 IMG_4590IMG_4593 IMG_4597IMG_4599 IMG_4615IMG_4601  IMG_4715IMG_4646   IMG_4681IMG_4737 IMG_4731IMG_4778  IMG_4787 IMG_4806 IMG_4829

 ŚWIAT NAUKI ZA JEDNYM MAZOWSZEM

DSCN0674 - K9x13

            Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak wespół z marszałkiem Adamem Struzikiem zorganizowali konferencję naukową poświęconą korzyściom dla mieszkańców, jakie płyną z zachowania jedności Województwa Mazowieckiego. W kolejnych referatach, ilustrowanych danymi statycznymi, uczeni wykazali, że rozbiór Mazowsza byłby katastrofą.

IMG_4884IMG_4879

–  Czym jest region, jeśli nie jego mieszkańcami? Granice administracyjne mają wszak zapewnić spójną i konsekwentną politykę rozwoju. W 2001 r. Sejmik Województwa przyjął strategię rozwoju zamykającą się w haśle „Warszawa ku Europie, Mazowsze z Warszawą” –  przypomniał Adam Struzik. Na lata 2014-2020 przyznano nam 3,8 mld euro dotacji. Jeśli doszłoby do rozbicia jedności Mazowsza, część z tych środków przepadnie. Powiaty podwarszawskie i stolica musiałyby płacić gigantyczne janosikowe. Również podział zadłużenia byłby problematyczny. Kursowanie pociągów na wielu liniach zagrożone. Podział to destabilizacja i dublowanie struktur administracyjnych – wskazywał Struzik.

IMG_4888stud1

             Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz wyliczył, że osiem podwarszawskich powiatów plus miński i stolica musielibyśmy odprowadzać aż 444 mln zł janosikowego. Obecnie dwukrotnie ludniejsze Mazowsze płaci 318 mln zł, a przecież dojmująco odczuwamy ciężar nawet tej kwoty. Co do środków unijnych zapewnia, że do 2020 r. zmiany w dotacji unijnej są nie możliwe. Z kolei po tym terminie nikt nie jest w stanie przewidzieć jaką politykę regionalną przyjmie Europa. Zresztą podział administracyjny kraju nie może się kierować tylko kryterium dopłat. Amputacja Mazowsza wyjątkowo niekorzystnie odbiłby się na służbie zdrowia i transporcie. Obecnie na poprawę i utrzymanie dróg wojewódzkich oraz kolei idzie blisko połowa budżetu województwa. Na kulturę aż 12%. Właśnie te obszary: naszej swobody przemieszczania się, stanu zdrowia i sfery ducha, rozwoju człowieka – najmocniej by ucierpiały.

IMG_4862 - KopiaIMG_4868

             Dr Piotr Modzelewski przestrzegał, że dublowanie administracji to horrendalny przyrost biurokracji. Stosunek dochodów do wydatków przy rozbiciu Mazowsza byłby bardzo niekorzystny dla podwarszawskiego obwarzanka. Podobnie rzecz ma się, gdy idzie o spłatę zadłużenia, wynikłego z nadmiernie naliczanego janosikowego. Nadmiernego dziś, a przecież musiałoby wzrosnąć… Ekonomista ocenił, że obecnie mamy zdrową redystrybucję wpływów z podatku od przedsiębiorstw (CiT) pobieranego w ogromnej mierze w stolicy. Zebrane pieniądze wędrują do powiatów podwarszawskich i dalszych okolic. Swój referat przygotował wespół z prof. dr hab. Krzysztofem Opolskim.

studenci Koło Naukowe

            Nie tylko kadra akademicka, z wiodącym udziałem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych jest zatrwożona perspektywą spustoszeń, jakie przyniósłby rozbiór Mazowsza. Również studenci podzielają jej zaniepokojenie. Rozmawiałam z młodymi ludźmi zaangażowanymi w działania Koła Naukowego Strategii Gospodarczej. Przeprowadzili badania opinii wśród słuchaczy uczelni. Ankietowali 865 studentów prawa, dziennikarstwa i nauk politycznych, ekonomii, geografii i rozwoju regionalnego. Ogrom pracy, ciekawość, drążenie. Co mówią młodzi? Zdaniem 72% ankietowanych podział Mazowsza uderzy w nas mieszkańców, nie zależnie po której stronie sztucznej, nowo wytyczonej granicy się znajdziemy. Obawiają się, że nam, mieszkańcom podwarszawia, a też i tym z dalszych okolic, trudniej będzie znaleźć pracę. Osłabną kontakty międzynarodowe stymulujące dotychczas rozwój naszych gmin i powiatów. Aż 54% jest zdania, że zmaleją inwestycje. Na pierwszy ogień pójdą nakłady na służbę zdrowia, pomoc społeczną, utrzymanie dróg i linii kolejowych.

DSCN0671 K13x18DSCN0669IMG_4887

             Nie tak dawno Liga Północna ostro parła do rozdarcia Włoch na bogatą północ i biedne południe. Pamiętam, jak Ojciec Święty Jan Paweł II, w ostrych słowach krytykował ten zamysł, wskazując na potrzebę dzielenia losu bogatych z ubogimi. Na wzajemną korzyść ze wspólnoty, na wymiar moralny obowiązku wobec bliźniego, na empatię. Dziś widząc trzeźwość myślenia nie tylko kadry Uniwersytetu Warszawskiego, potrafiącej to lepiej udowodnić cyframi, niż ja umiem sprawozdać, ale i na zdrowe odczucia wschodzącego pokolenia, jestem pełna nadziei. Może jak we Włoszech, rozgorączkowani odstąpią od nieodpowiedzialnych zamiarów, a Mazowsze nie będzie amputowane. Pozostanie jednym żywym organizmem, służącym wszystkim mieszkańcom. Bo czym jest region, jeśli nie wspólnotą losu jego współmieszkańców?

DSCN0678TYLE SOŁTYS MOŻE ≥ ILE WIEŚ POMOŻE

 IMG_3926 - K20x25

                    Krajowa Konferencja Sołtysów. Puls żywy, tętno przyspieszone. Atmosfera iście wiciowa. To o co zawsze chodziło w Ruchu Ludowym. Społecznicy ogromadzający wieś. Energia i entuzjazm skumulowana w każdym rozjaśnia salę. Aura czynu, pracy u podstaw. Przyjechała Wielkopolska, Opolszczyzna, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolska, Kujawsko-Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie i najliczniej – Mazowsze. Oddaję głos tym wspaniałym ludziom:

IMG_3894 - K13x18IMG_3942

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowoli: Jeszcze kilka lat temu mieliśmy 2 jednostki OSP i 5 kół KGW. Dziś działają 3 strażnice OSP i 42 organizacje pozarządowe. Sołtysi biorą czynny udział w posiedzeniach rady gminy, za co otrzymują 150 zł ryczałtu za posiedzenie. Oprócz tego zwoływane są cykliczne narady z przewodniczącą rady gminy. Jako wójt spotykam się z sołtysami raz w miesiącu. Na zebrania sołeckie staram się jeździć, gdy nie mogę, posyłam przedstawiciela. Głos sołtysa, to głos lokalnej społeczności. Oni inicjują życie kulturalne w sołectwach, skupiające się w Centrach Integracji Społecznej, czyli świetlicach wiejskich. Wszystko zależy od lidera, od osoby co potrafi porwać za sobą innych sąsiadów. Dlatego w Lesznowoli sołtys otrzymuje 1000 zł ryczałtu i 8% od zebranej kwoty podatku rolnego i od nieruchomości. Organizujemy liczne szkolenia specjalistyczne, by nieśli wiedzę do swojej wsi. Nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim zmieniła realia. Wcześniej wójt przyznawał pieniądze, które rada sołecka wydawała wg potrzeb lokalnej społeczności. Teraz mogę przyznać na wydatki będące zadaniem własnym gminy. Stąd z sołtysami rozmawiam, czy środki przekazywać w restrykcyjnej formule funduszu sołeckiego, czy w innej, elastyczniejszej formie. By nie były to „znaczone pieniądze” i prawo pozwalało wydać je zgodnie z wolą mieszkańców.

IMG_3901IMG_3932

Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza:

Nie wszędzie ceni się głos mieszkańców wsi artykułowany przez sołtysa tak,  jak w Lesznowoli.

Renata Tyszewska, sołectwo Władysławowo (pow. piaseczyński): Wraz z sołectwami Wilcza Góra i Lesznowola zbudowaliśmy 4 km ścieżki rowerowej. Służy naszym dzieciakom jako dojazd do szkoły. Poszło na to 90% funduszu sołeckiego. Dobrze wydane pieniądze, wg nowej ustawy. Jednak mam dwie kapliczki, które trzeba natychmiast ratować. Rozmawiałam z panią skarbnik gminy. Mówi, że z funduszu nie można. Ołtarz na Boże Ciało rozsypał się ze starości, nowy robimy ze zbiórki. Swoboda dysponowania środkami, zgodnie ze wskazaniem mieszkańców, będzie praktyczniejsza od funduszu sołeckiego.

IMG_3918 - K9x13IMG_3905

Mirosława Jabłonowska, wieś Janczewice (pow. piaseczyński): Nowy system jest korzystny dla dużych wsi. My, z małych sołectw wolimy „nieznaczone” pieniądze. Janczewice przecina droga powiatowa, a wszystkie trzy gminne są zadbane. Jeśli jednak jak słyszę 20% funduszu sołeckiego pozostawi się nam na swobodne ruchy, to wystarczy. Dokupimy sprzęt do siłowni na wolnym powietrzu, a jeszcze starczy na wycieczkę. Ludzie chcą integracji, wycieczek, korzystania z kultury.

IMG_3889IMG_3888

Renata Tyszewska: Moi sąsiedzi jeździli do Sandomierza, Zamościa, Torunia na wycieczki jednodniowe.

Mirosława Jabłonowska: Białowieża, Hajnówka, Kraków – organizujemy zawsze dwudniowy wyjazd. Z wolniejszych środków organizujemy wystrój do święcenia pokarmów na Wielkanoc, wyjazd do Teatru Roma w Warszawie, choinkę dla dzieci, Dzień Seniora. Kupiliśmy też jednolite stroje dla KS Skorpion. To nasza drużyna piłki nożnej. Grają ludzie w różnym wieku, to ich pasja. Teraz prezentują się na boisku jak na drużynę przystało.

IMG_3915 - K9x13 ciasno

Osadnik sołtysem: W Czarnowie i Opypach na sołtysa wybrano osoby napływowe. Czarnów (gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński) zobaczył asfalt w latach 1980. Sklepy pojawiły się w dekadzie lat 90. XXI wiek przyniósł masowe osadnictwo na działkach sprzedawanych przez właścicieli. Powstały nawet domy wielokondygnacyjne. Stąd siła osadników. Opypy również są w 2/3 zasiedlone przez ludność napływową. Na sołtysa wybrały poznaniankę. Pierwsza wieś to przedmieście Warszawy, druga dynamicznie rozwijającego się Grodziska Mazowieckiego.

IMG_3930IMG_3887

Maja Winiarska-Czajkowska, sołtys wsi Opypy (pow. grodziski): Jak zostałam sołtysem? Kółka na czole rysowałam, gdy Grażyna Jałgos-Dębska zaproponowała bym się podjęła. Poprzednio ona była sołtysem, ale wówczas z ważnych powodów rodzinnych nie mogła podjąć się tego zadania. Zaczęłam od protokołowania zebrań rady sołeckiej. Założyliśmy spółkę melioracyjną, bo u nas glina i wody nie odpływają. Składka wynosi 200 zł od gospodarstwa. Jako sołtys rozdzieliłam zadania w radzie sołeckiej. Jeden miał załatwić szybki internet, drugi fotoradar w środku wsi, trzeci pozyskać sponsorów, kolejny zadbać o drogi. Ten akurat nawalił, nie chciało mu się pisać pism, zbierać podpisów, chodzić za tematem. Jednak mam fajną radę sołecką. Zrobiliśmy grę wiejską o funduszu sołeckim (punkty terenowe objaśniały potrzebę  konkretnych wydatków). Rok później „Wspólną drogę do wolności” na 25-lecie samorządu. Wyświetlamy filmy pod gwiazdami w ramach sołeckiego kina plenerowego. W wakacje ściągnęłam rycerzy prezentujących składowe zbroi, pokaz fechtunku. W tym roku myślę o treningach karate dla uczniów, którzy wakacje spędzą domu. Zrobimy też warsztaty malarstwa lub fotografii. To się dociera, zdecydujemy wkrótce. Opypy mają 35 tys. funduszu sołeckiego, maksymalną stawkę.

IMG_3895Maja z dedykacjaIMG_3890

Krzewią samorządność na Wschodzie: Nasze doświadczenia przekazuję Ukraińcom. Nie, do Donbasu nie odważyłam się pojechać. Wystarczyły mi dramatyczne sceny w Charkowie. Jednak tłumaczę czym jest samorząd terytorialny ludziom z Winnicy, Tarnopola, Łucka, Charkowa, Kijowa. Są na początku drogi. Wójtów u nich nie ma. Województwo, powiat i od razu sołtys. Za to ważny jakby dawny naczelnik gminy: pensja, biuro, sekretarka. Wiele przed nimi – wyjaśnia Maja Winiarska-Czajkowska.

 IMG_3914 - K13x18IMG_3946 - K13x18IMG_3923 K13x18

               Konferencję relacjonuje radiowa Trójka (ta sprzed dymisji Pauliny Stolarek-Marat) oraz zawsze obecny „Przegląd Piaseczyński” z niestrudzoną Agnieszką Piechowską. Redaktor Naczelny czasem jak sołtys, sam musi pracować za gromadę… W przerwie przygrywał zespół ludowy „Sołtysi”, z samych sołtysów złożony. Przyjechał z gm. Karczew (pow. otwocki). Po muzycznym relaksie ważne wystąpienia miały Hanka Wronka z Równego (pow. wołomiński) i Małgorzata Wojakowska-Żeglińska sołtys Czarnowa (pow. piaseczyński). Przybył i przedstawiciel władzy, a jakże. Odczytał z kartki osiągnięcia Marka Sawickiego i Janusza Piechocińskiego, którzy otworzyli nowe zagraniczne rynki dla polskich rolników. O autorach sukcesu nie wspomniał, dlatego ich przypominam, by trzymać się faktów. Ja ograniczyłam się praktycznych porad służących społeczności. My PSL-owcy nie przypisujemy sobie cudzych zasług.

IMG_3892 - K9x13IMG_3935PERŁY MAZOWSZA w TARCZYNIE

 IMG_3325 K13x18 jasne

               Ideały Ruchu Ludowego wskazują by ogromadzać społeczność wokół wspólnotowego działania w przestrzeni publicznej, inicjatyw w dziedzinie kultury, sportu, zwiększania gospodarności. Wcieleniem naszych zasad jest nagroda Perły Mazowsza przyznawana przez LGD Perły Mazowsza i tygodnik „Przegląd Piaseczyński”. W głosowaniu na kartach papierowych i elektronicznym zwycięzców wyłaniają mieszkańcy gmin: Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Prażmów i Tarczyn.

IMG_3263IMG_3369 K13x18

– Te inicjatywy wskazują najlepszych spośród nas, trzeba ich obudować sympatią, by innym przekazać, że warto mieć marzenia: w sporcie, aktywności społecznej, biznesie – mówił kol. Janusz Piechociński. Choć przejściowo nie pełni funkcji publicznych, był żywo fetowany przez zebranych. A zjechali się zarówno burmistrzowie i wójtowie sześciu zintegrowanych gmin pow. piaseczyńskiego, jak i dyrektorzy domów kultury, działacze sportowi, przedsiębiorcy. Przyjechała wicedyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, Izabela Stelmańska. Nad dynamicznym przebiegiem gali czuwała gospodyni spotkania, burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

IMG_3787

               W imieniu marszałka województwa oraz własnym gratulowałam licznego zaangażowania młodzieży w całą inicjatywę, bo w młodych jest przyszłość, zapał i chęć samoorganizacji na ziemi ojców. Jakże wiele udało się zbudować dzięki współpracy LGD, przedsiębiorców, samorządowców wszystkich szczebli, organizacjom społecznym. Samorząd Województwa Mazowieckiego w przeciągu ostatnich 7 lat na ochronę zabytków, budowę boisk sportowych, terenów rekreacyjnych, na inicjatywy kulturalne przekazał w te strony przeszło 5 mln zł.

IMG_3389 K13x18IMG_3504 K20x25IMG_3594 K13x18 IMG_3610 K13x18

                Posypały się nagrody. „Perły Mazowsza” otrzymała każda z 6-ciu gmin. Góra Kalwaria (od burmistrza Dariusza Zielińskiego na ręce dyr. Dariusza Falany dyrektora Ośrodka Kultury) za turniej rycerski na zamku w Czersku. Konstancin Jeziorna za Bankiet z królową, czyli zajęcia edukacyjne w pasiece w Ciecieszynie. Kolejna statuetka przypadła za Święto Gminy Lesznowola. Piaseczno nagrodzono za odnowienie i poprowadzenie cyklu imprez kulturalnych na Rynku Miejskim. Prażmów doceniono za Dożynki Gminne, zaś Tarczyn za Półmaraton – wyzwalający aktywność rodzinną sport wielopokoleniowy, taki dla zdrowia, nie wyczynu i rywalizacji.

IMG_3345IMG_3356IMG_3651

            Wzruszyła mnie 8-latka, Zuzia Bogucka z gm. Prażmów. Rówieśnica mojej Kasi, sama wymyśliła melodię i słowa, jej nauczyciel emisji głosu spisał w partyturę i oto popłynęła pieśń anielsko delikatna, rozczulając zebranych.

IMG_3333IMG_3790

                 Napinają się muskuły, tężyzna. Perły Sportu zdobyli: UKS Tarczyn, KS Victoria Piaseczno, KS Konstancin Jeziorna. Indywidualnie zaś Julia Porowicka z kadry Polski w tańcu (Prażmów), Miłosz Sowiński, 33-ci zawodnik w światowym rankingu triathlonu, zaś w skali całego powiatu Piotr Bąkowski, Mistrz Polski w kick-boxingu, trener aktywizujący młodych w ramach kampanii „sport, nie narkotyki”.

                 Zmiana nastroju. Chropowaty głos, zbliżony do Ewy Bem, bluesowy feeling z wyczuciem nowoorleańskim, skaczący rytm, ogromna siła głosu – niezapomniany występ Małgorzaty Duk-Nowosad w barwach Centrum Kultury Piaseczno.

IMG_3277IMG_3302IMG_3685 K13x18

                Na koniec zaiskrzył sznur Pereł Przedsiębiorczości. W Górze Kalwarii zwyciężył działający ledwie 4 lata hotel i restauracja „Podzamcze”. W Konstancinie Jeziorna restauracja „Gruba Ryba”. Prowadzi ją sympatyczne młode małżeństwo, całkiem szczupłe! Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne doceniono za usługi wodno-kanalizacyjne, zaś Piaseczno wyróżniło firmę elektroniki wysokiej jakości Creotech Instruments. Prażmów zaskoczył, bo wskazał na placówkę edukacyjną: Niepubliczne Przedszkole Kidi w Ustanowie. Z woli rodziców powiększone o szkołę podstawową. Tarczyn stawia na motoryzację, wskazując okręgową stację kontroli pojazdów Box. W skali powiatu perłowym przedsiębiorstwem jest AR Skład, firma rodzinna zatrudniająca 30-tu pracowników, trudniąca się developerstwem.

                 Widać jak wiele na polu gromadnego działania da się zbudować we wsiach i miasteczkach okołowarszawskiego obwarzanka. Potrzebna współpraca i chęć. Wtedy się udaje.

IMG_3364 - K9x13IMG_3764RZĄD UDERZA w POLSKI HANDEL

               Póki rządziła koalicja PO z Polskim Stronnictwem Ludowym, zainteresowanym rozwojem Polski lokalnej, rodzime sklepy skutecznie broniły się przed konkurencją międzynarodowych sieci. Obecnie PiS szykuje nieodpowiedzialną ustawę. Ludzie stracą pracę, zmaleją podatki odprowadzane do naszych gmin, stracą polscy kupcy. Oddaję im głos:MAZOWSZE JEST JEDNO

 MG_9083

Nawoływania do podziału Województwa Mazowieckiego to ryzyko utraty 9 mld złotych. Gwarancja pogorszenia życia mieszkańców podwarszawia, stolicy, zapaść cywilizacyjna terenów bardziej odległych.

mapa rozkładuz16805116Q,Pasazer-czeka-na-odjazd-autobusu-PKSchata zalipie

                 Toczy się ożywiona dyskusja na temat podziału Województwa Mazowieckiego. Przypomnijmy, że województwa samorządowe powstały by integrować tereny zapóźnione z wysoko rozwiniętymi. Wydzielenie Warszawy i naszych powiatów okolicznych z organizmu Mazowsza uderzy zatem we wszystkich.

108_688bscf2268256583_1357716016_5889_p

Gospodarczo: Nowe województwo mają tworzyć miasto Warszawa i osiem powiatów okolicznych: otwocki, wołomiński, legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński. Wyłoni się województwo statystycznie bogatsze od dzisiejszego. Dlatego cały kraj zażąda zwielokrotnienia janosikowego od tego nowego organizmu. Pozostałe tereny, bardziej oddalone od stolicy podupadną ekonomicznie, nie będą w stanie dźwigać inwestycji. Nie wiadomo też wg jakiego kryterium podzielić dług Mazowsza (1 mld 600 mln zł), powstały w wyniku konieczności płacenia janosikowego. Tylko jedność Mazowsza, w takim kształcie jakim jest dzisiaj, jest szansą i gwarancją równomiernego rozwoju. Gdyby dodatkowo doszło do powołania Województwa Środkowopomorskiego, eksperci zapowiadają zapaść podwarszawia i stolicy.

Pochod_zbojnikow_1wydmyJanosik_z_frajerka

– Nadzieja, że nowe województwo będzie dysponować większymi środkami niż teraz trafiają do powiatów przyszłego województwa, jest raczej płonna. Jego budżet byłby szczególnie uzależniony od mechanizmu redystrybucji środków, zwanego potocznie janosikowym. Powód jest prosty: region jest gospodarczo słaby i dysponuje znacznie niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w przeliczeniu na mieszkańca niż województwa obecnie funkcjonujące – powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego” dr Marek Goleń, ekspert od gospodarki samorządowej, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

bozena_zelazowska_strachowka_2011_02j-bp55_68810806187_596939303743734_9048344731505417496_n

W dziedzinie edukacji i kultury: znacznie utrudniony zostanie dostęp do uczelni wyższych, teatrów, wystaw. A przecież powstały aby korzystali z nich mieszkańcy całego Mazowsza i nie tylko. Temu właśnie służy przyjęta Strategia Rozwoju Kultury, plan dyfuzji osiągnięć kulturalnych stolicy w terenie. Jest na to 7 mln zł. Czyje w godzinie rozbratu? To co jest obecnie naturalne (wymiana wystaw, turnée teatralne, koncerty), będzie wymagało umów bilateralnych z innym podmiotem. Równolegle takie lokalne centra kulturalne jak Opinogóra, Radom, Płock stracą blask. Adaptacja i wyposażenie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu pochłonęło 25 mln zł. Remont Teatru Dramatycznego w Płocku kolejne 21 mln zł, również sfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i środki unijne. Muzeum w Opinogórze, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, to kolejne przykłady. Na remont pałacu w Chrzęsnem przekazano 7 mln zł, ponad połowę kosztów. Wiele się udaje, gdy Mazowsze jest jedno.

bozena_zelazowska_deszcz_medali_18cSCF8135IMG_7878

Zdrowie: kto poprowadzi szpitale wojewódzkie? Bo powiaty uginają się pod ciężarem kosztów swoich szpitali i nowych nie przejmą. Na rewitalizację Drewnicy Samorząd Województwa Mazowieckiego kierowany przez marszałka Adama Struzika przeznaczył 177 mln złotych (materiał VIDEO). Carski jeszcze szpital otrzyma nowe pawilony, przeskoczy z XIX w XXI w. Ma obsługiwać 700 tys. mieszkańców. Inwestycja zostanie oddana w 2017 r. Hmm, tylko komu? Szpital wznosi się w pow. wołomińskim. I co, nowe województwo odkupi obiekt od Mazowsza? Ma spłacić połowę, czy wyrwać darmo? A co ze 187 ratującymi życie karetkami pogotowia Meditransu? Sieć stacji jest zintegrowana, połączona z 722 wyspecjalizowanymi jednostkami szpitali (chirurgia, kardiologia, pediatria etc.), działa niezawodnie. To tylko niektóre przykłady, które dzisiaj brzmią jak wielkie niewiadome. Nie psujmy, wszak pierwsza zasada medycyny brzmi: primum non nocere.

capacidad-frente-a-la-discapacidad1 8c43cfc3485ed70fc3d382229beacaab

W wymiarze rozwojowym: plan dotacji unijnych uwzględnia jedno Mazowsze. RPO na lata 2014-2020 wynosi 2 mld 100 mln euro. Bruksela nie musi się zgadzać na jakiś algorytm ponownego podziału przyznanych środków. Mówimy o kwocie ponad 9 mld złotych. Astronomia? Ujmę prościej: to wysokość tegorocznego budżetu całego Mazowsza razy 3,5. Jakby na 3,5 roku. Nawet powiaty podwarszawskie, spięte z metropolią, stracą. Ich wysiłki w budowie kanalizacji, stacji uzdatniania wody, doposażania OSP zabrzmią egzotycznie.

bozena_zelazowska_reczaje_ogien_i_woda_05straz biegniebz kask

                  Destrukcja wywołuje pokusę dalszej destrukcji. Już padają pomysły przyłączenia Siedlec do Białej Podlaskiej, rozpołowienia powiatu otwockiego. Tak się nie da planować ani życia rodzinnego, edukacji dzieci, ani społecznego przez lokalne samorządy. Do tego doszłaby wielomiesięczna restrukturyzacja urzędów, większe wydatki na biurokrację. I szereg palących ludzkich spraw spychanych z biurka na biurko, zagubionych, zawieszonych, rozpatrywanych ponownie. Zamęt, anarchia, chaos. Jest jedno Mazowsze. I niech tak pozostanie.

Ryciny Władysława Skoczylasa, obrazy Marcina Sutryka (Siedlce)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Na straży wolności

pomalowany

            I mnie się oberwało. Dziękuję za 1466 głosów. Tę surową recenzję przyjmuję z pokorą i zrozumieniem. Lista ludowców na podwarszawiu utrzymała 58% wyborców sprzed czterech lat. Na mnie głosowało 63% tych z Was, co poprzednio. Dziękuję za 5% zaufania więcej niż do pozostałych. Widzę, że wszędzie tam, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać, dotknąć się – mamy do siebie zaufanie. Jak w Kołbieli, Poświętnem, Zakroczymiu, Sobieniach. Tam gdzie rzadziej widzieliśmy się osobiście i byłam utożsamiana z tym co nadawano w telewizji, odpokutowałam.

????????????????????????????????????_MG_4401 ciezkie

             Skupię się na dalszej pracy na rzecz mieszkańców w Sejmiku Województwa, blisko ludzkich spraw. Spotkamy się wkrótce. Samorządy to ostatnia enklawa gdzie wielość poglądów i merytoryka przeważa nad jednym słusznym głosem. Niech tak pozostanie. Będę broniła autentyzmu i wielobarwności samorządu, instytucji kultury, prasy, uniwersytetów. Wspólnie obronimy demokrację. Zapraszam do współpracy.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????UTW Góra Kalwaria

WP_20151022_13_30_38_K13x18

           Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Górze Kalwarii (pow. piaseczyński) działają z rozmachem. Wkrótce powołają Radę Seniorów przy burmistrzu, ciało o charakterze doradczym. Składać się będzie z 14 osób, w tym przedstawicieli UTW, Związku Emerytów, kręgu kombatantów. Bardzo jestem ciekawa, jak sprawdzi się ta inicjatywa. Może warto będzie ją przeszczepić do innych gmin?

WP_20151022_13_32_39_K3x4 WP_20151022_13_30_51_Pro

           Rozmawialiśmy o obwodnicy, ścieżce rowerowej, systemie emerytalnym, cenach leków i oczywiście o kulturze. Zarówno UTW jak i dyrektor Ośrodka Kultury Dariusz Falana, są zainteresowani nowym otwarciem, jakie stwarza przyjęta Strategia dla Kultury dla Mazowsza. Aktywni i pełni pomysłów będą mogli realizować ciekawe inicjatywy dla upowszechniania kultury w mniejszych ośrodkach. Cieszę się, że mogłam poznać energiczne, a zarazem pełne rozwagi osoby ożywiające społeczność Góry Kalwarii.

WP_20151022_13_32_55_ProTrzy propozycje dla mieszkańców

              W debacie zorganizowanej przez Pawła Białeckiego, wicestarostę powiatu warszawskiego zachodniego, prezentowałam stanowisko PSL. Swoją wizję przyszłości przedstawili Jacek Sasin (PiS) i Jan Grabiec (PO). Mieszkańcy podwarszawia mamy w czym wybierać. Trzy propozycje, trzy drogi w przyszłość poznasz słuchając autentycznego, nie montowanego nagrania debaty trzech głównych sił. Posłuchaj klikając:

IMG_7086 - K3x4