PASAŻEROM KM: ULGOWY BILET DO TEATRU I MUZEUM

????????????????????????????????????

             Jeździsz Kolejami Mazowieckimi? Nie wyrzucaj biletu! Przez 30 dni od skasowania wejdziesz ze zniżką do 13 instytucji kultury. Głównie muzeów i skansenów, ale także Teatru Polskiego w Warszawie czy Teatru Dramatycznego w Płocku. Najczęściej zamiast biletu normalnego otrzymasz ulgowy. Do Muzeum Sportu wkroczysz za darmo, w MIK-u przy ul. Elektoralnej oszczędzisz 30 zł, w innych instytucjach zniżki sięgają od 40 do 15%. Projekt premiuje finansowo tych, którzy wybierając rozwiązanie ekologiczne, dojazd koleją nie wytwarzającą smogu, zechcą skorzystać z dóbr kultury. Coś dla nas mieszkańców, ale i dla przyjezdnych.

3655930_muzeum-wsi-polskiej-w-radomiu????????????????????????????????????550_Otwock_dworzec_kolejowy

– Atrakcyjność turystyczna regionu mierzy się ofertą kulturalną – uważa Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Płock4

– Kolej łączy. Od dziś z 13 instytucjami kultury. Porozumienie obowiązuje do końca roku, ale przedłużenie uważam nie tylko za możliwe, ale i konieczne – ocenia Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich. Na dziś zniżki nie obejmują jeszcze posiadaczy rozszerzonej warszawskiej karty miejskiej (wspólny bilet ZTM-KM-WKD). Jak będzie za rok, czas pokaże. Rozważa się by w przyszłości oferta objęła również miejsca noclegowe przy oddalonych muzeach.

WolominSlonecznaperon1.jpg_732-419????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lista instytucji kultury, w których do końca 2017 r. obowiązuje zniżka:

 1. Teatr Polski w Warszawie
 2. Muzeum Sportu w Warszawie
 3. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie
 4. Stacja Muzeum w Warszawie i Sochaczewie
 5. Muzeum Literatury w Warszawie
 6. Teatr Dramatyczny w Płocku
 7. Europejskie Centrum Artystyczne im. Chopina w Sannikach
 8. Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 9. Muzeum Wsi Radomskiej
 10. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 11. Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
 12. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 13. Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Modlinzemsta1????????????????????????????????????

 LUDOWCY BRONIĄ ZIEMI

IMG_4832IMG_4531

             Na wezwanie PSL rolnicy i dzieci gospodarzy ruszyli pod Sejm. Niech ojcowizna pozostanie we władaniu chłopskich rodzin. Nie ma zgody na łamanie swobody dysponowania ziemią przy sprzedaży czy dziedziczeniu. Grozi nam ustawa, która w wielu przypadkach znacjonalizuje gospodarstwa.

IMG_4561IMG_4591 IMG_4572IMG_4573 IMG_4590IMG_4593 IMG_4597IMG_4599 IMG_4615IMG_4601  IMG_4715IMG_4646   IMG_4681IMG_4737 IMG_4731IMG_4778  IMG_4787 IMG_4806 IMG_4829

 ŚWIAT NAUKI ZA JEDNYM MAZOWSZEM

DSCN0674 - K9x13

            Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak wespół z marszałkiem Adamem Struzikiem zorganizowali konferencję naukową poświęconą korzyściom dla mieszkańców, jakie płyną z zachowania jedności Województwa Mazowieckiego. W kolejnych referatach, ilustrowanych danymi statycznymi, uczeni wykazali, że rozbiór Mazowsza byłby katastrofą.

IMG_4884IMG_4879

–  Czym jest region, jeśli nie jego mieszkańcami? Granice administracyjne mają wszak zapewnić spójną i konsekwentną politykę rozwoju. W 2001 r. Sejmik Województwa przyjął strategię rozwoju zamykającą się w haśle „Warszawa ku Europie, Mazowsze z Warszawą” –  przypomniał Adam Struzik. Na lata 2014-2020 przyznano nam 3,8 mld euro dotacji. Jeśli doszłoby do rozbicia jedności Mazowsza, część z tych środków przepadnie. Powiaty podwarszawskie i stolica musiałyby płacić gigantyczne janosikowe. Również podział zadłużenia byłby problematyczny. Kursowanie pociągów na wielu liniach zagrożone. Podział to destabilizacja i dublowanie struktur administracyjnych – wskazywał Struzik.

IMG_4888stud1

             Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz wyliczył, że osiem podwarszawskich powiatów plus miński i stolica musielibyśmy odprowadzać aż 444 mln zł janosikowego. Obecnie dwukrotnie ludniejsze Mazowsze płaci 318 mln zł, a przecież dojmująco odczuwamy ciężar nawet tej kwoty. Co do środków unijnych zapewnia, że do 2020 r. zmiany w dotacji unijnej są nie możliwe. Z kolei po tym terminie nikt nie jest w stanie przewidzieć jaką politykę regionalną przyjmie Europa. Zresztą podział administracyjny kraju nie może się kierować tylko kryterium dopłat. Amputacja Mazowsza wyjątkowo niekorzystnie odbiłby się na służbie zdrowia i transporcie. Obecnie na poprawę i utrzymanie dróg wojewódzkich oraz kolei idzie blisko połowa budżetu województwa. Na kulturę aż 12%. Właśnie te obszary: naszej swobody przemieszczania się, stanu zdrowia i sfery ducha, rozwoju człowieka – najmocniej by ucierpiały.

IMG_4862 - KopiaIMG_4868

             Dr Piotr Modzelewski przestrzegał, że dublowanie administracji to horrendalny przyrost biurokracji. Stosunek dochodów do wydatków przy rozbiciu Mazowsza byłby bardzo niekorzystny dla podwarszawskiego obwarzanka. Podobnie rzecz ma się, gdy idzie o spłatę zadłużenia, wynikłego z nadmiernie naliczanego janosikowego. Nadmiernego dziś, a przecież musiałoby wzrosnąć… Ekonomista ocenił, że obecnie mamy zdrową redystrybucję wpływów z podatku od przedsiębiorstw (CiT) pobieranego w ogromnej mierze w stolicy. Zebrane pieniądze wędrują do powiatów podwarszawskich i dalszych okolic. Swój referat przygotował wespół z prof. dr hab. Krzysztofem Opolskim.

studenci Koło Naukowe

            Nie tylko kadra akademicka, z wiodącym udziałem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych jest zatrwożona perspektywą spustoszeń, jakie przyniósłby rozbiór Mazowsza. Również studenci podzielają jej zaniepokojenie. Rozmawiałam z młodymi ludźmi zaangażowanymi w działania Koła Naukowego Strategii Gospodarczej. Przeprowadzili badania opinii wśród słuchaczy uczelni. Ankietowali 865 studentów prawa, dziennikarstwa i nauk politycznych, ekonomii, geografii i rozwoju regionalnego. Ogrom pracy, ciekawość, drążenie. Co mówią młodzi? Zdaniem 72% ankietowanych podział Mazowsza uderzy w nas mieszkańców, nie zależnie po której stronie sztucznej, nowo wytyczonej granicy się znajdziemy. Obawiają się, że nam, mieszkańcom podwarszawia, a też i tym z dalszych okolic, trudniej będzie znaleźć pracę. Osłabną kontakty międzynarodowe stymulujące dotychczas rozwój naszych gmin i powiatów. Aż 54% jest zdania, że zmaleją inwestycje. Na pierwszy ogień pójdą nakłady na służbę zdrowia, pomoc społeczną, utrzymanie dróg i linii kolejowych.

DSCN0671 K13x18DSCN0669IMG_4887

             Nie tak dawno Liga Północna ostro parła do rozdarcia Włoch na bogatą północ i biedne południe. Pamiętam, jak Ojciec Święty Jan Paweł II, w ostrych słowach krytykował ten zamysł, wskazując na potrzebę dzielenia losu bogatych z ubogimi. Na wzajemną korzyść ze wspólnoty, na wymiar moralny obowiązku wobec bliźniego, na empatię. Dziś widząc trzeźwość myślenia nie tylko kadry Uniwersytetu Warszawskiego, potrafiącej to lepiej udowodnić cyframi, niż ja umiem sprawozdać, ale i na zdrowe odczucia wschodzącego pokolenia, jestem pełna nadziei. Może jak we Włoszech, rozgorączkowani odstąpią od nieodpowiedzialnych zamiarów, a Mazowsze nie będzie amputowane. Pozostanie jednym żywym organizmem, służącym wszystkim mieszkańcom. Bo czym jest region, jeśli nie wspólnotą losu jego współmieszkańców?

DSCN0678RZĄD UDERZA w POLSKI HANDEL

               Póki rządziła koalicja PO z Polskim Stronnictwem Ludowym, zainteresowanym rozwojem Polski lokalnej, rodzime sklepy skutecznie broniły się przed konkurencją międzynarodowych sieci. Obecnie PiS szykuje nieodpowiedzialną ustawę. Ludzie stracą pracę, zmaleją podatki odprowadzane do naszych gmin, stracą polscy kupcy. Oddaję im głos:KAMA ODESZŁA

IMG_3889 naj

               Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama” odeszła na harcerską wieczną wartę. Brała udział w zamachu na SS-Brigadeführera Franza Kutscherę. Jak pisał Ferdynand Goetel w „Czasach Wojny”, Niemcy się po tym załamali i odpuścili represje. W powstaniu warszawskim przeszła szlak bojowy batalionu „Parasol” grzebiąc 80% kolegów. Matka wolnościowego filmowca Mirosława Chojeckiego. Do końca pogodna pani. Odznaczona Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Odznaką Pamiątkową Zgrupowania „Radosław”, innymi orderami. Honorowa obywatelka Piastowa. Cześć jej pamięci!MAZOWSZE JEST JEDNO

 MG_9083

Nawoływania do podziału Województwa Mazowieckiego to ryzyko utraty 9 mld złotych. Gwarancja pogorszenia życia mieszkańców podwarszawia, stolicy, zapaść cywilizacyjna terenów bardziej odległych.

mapa rozkładuz16805116Q,Pasazer-czeka-na-odjazd-autobusu-PKSchata zalipie

                 Toczy się ożywiona dyskusja na temat podziału Województwa Mazowieckiego. Przypomnijmy, że województwa samorządowe powstały by integrować tereny zapóźnione z wysoko rozwiniętymi. Wydzielenie Warszawy i naszych powiatów okolicznych z organizmu Mazowsza uderzy zatem we wszystkich.

108_688bscf2268256583_1357716016_5889_p

Gospodarczo: Nowe województwo mają tworzyć miasto Warszawa i osiem powiatów okolicznych: otwocki, wołomiński, legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński. Wyłoni się województwo statystycznie bogatsze od dzisiejszego. Dlatego cały kraj zażąda zwielokrotnienia janosikowego od tego nowego organizmu. Pozostałe tereny, bardziej oddalone od stolicy podupadną ekonomicznie, nie będą w stanie dźwigać inwestycji. Nie wiadomo też wg jakiego kryterium podzielić dług Mazowsza (1 mld 600 mln zł), powstały w wyniku konieczności płacenia janosikowego. Tylko jedność Mazowsza, w takim kształcie jakim jest dzisiaj, jest szansą i gwarancją równomiernego rozwoju. Gdyby dodatkowo doszło do powołania Województwa Środkowopomorskiego, eksperci zapowiadają zapaść podwarszawia i stolicy.

Pochod_zbojnikow_1wydmyJanosik_z_frajerka

– Nadzieja, że nowe województwo będzie dysponować większymi środkami niż teraz trafiają do powiatów przyszłego województwa, jest raczej płonna. Jego budżet byłby szczególnie uzależniony od mechanizmu redystrybucji środków, zwanego potocznie janosikowym. Powód jest prosty: region jest gospodarczo słaby i dysponuje znacznie niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w przeliczeniu na mieszkańca niż województwa obecnie funkcjonujące – powiedział w wywiadzie dla „Dziennika Bałtyckiego” dr Marek Goleń, ekspert od gospodarki samorządowej, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

bozena_zelazowska_strachowka_2011_02j-bp55_68810806187_596939303743734_9048344731505417496_n

W dziedzinie edukacji i kultury: znacznie utrudniony zostanie dostęp do uczelni wyższych, teatrów, wystaw. A przecież powstały aby korzystali z nich mieszkańcy całego Mazowsza i nie tylko. Temu właśnie służy przyjęta Strategia Rozwoju Kultury, plan dyfuzji osiągnięć kulturalnych stolicy w terenie. Jest na to 7 mln zł. Czyje w godzinie rozbratu? To co jest obecnie naturalne (wymiana wystaw, turnée teatralne, koncerty), będzie wymagało umów bilateralnych z innym podmiotem. Równolegle takie lokalne centra kulturalne jak Opinogóra, Radom, Płock stracą blask. Adaptacja i wyposażenie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu pochłonęło 25 mln zł. Remont Teatru Dramatycznego w Płocku kolejne 21 mln zł, również sfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i środki unijne. Muzeum w Opinogórze, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, to kolejne przykłady. Na remont pałacu w Chrzęsnem przekazano 7 mln zł, ponad połowę kosztów. Wiele się udaje, gdy Mazowsze jest jedno.

bozena_zelazowska_deszcz_medali_18cSCF8135IMG_7878

Zdrowie: kto poprowadzi szpitale wojewódzkie? Bo powiaty uginają się pod ciężarem kosztów swoich szpitali i nowych nie przejmą. Na rewitalizację Drewnicy Samorząd Województwa Mazowieckiego kierowany przez marszałka Adama Struzika przeznaczył 177 mln złotych (materiał VIDEO). Carski jeszcze szpital otrzyma nowe pawilony, przeskoczy z XIX w XXI w. Ma obsługiwać 700 tys. mieszkańców. Inwestycja zostanie oddana w 2017 r. Hmm, tylko komu? Szpital wznosi się w pow. wołomińskim. I co, nowe województwo odkupi obiekt od Mazowsza? Ma spłacić połowę, czy wyrwać darmo? A co ze 187 ratującymi życie karetkami pogotowia Meditransu? Sieć stacji jest zintegrowana, połączona z 722 wyspecjalizowanymi jednostkami szpitali (chirurgia, kardiologia, pediatria etc.), działa niezawodnie. To tylko niektóre przykłady, które dzisiaj brzmią jak wielkie niewiadome. Nie psujmy, wszak pierwsza zasada medycyny brzmi: primum non nocere.

capacidad-frente-a-la-discapacidad1 8c43cfc3485ed70fc3d382229beacaab

W wymiarze rozwojowym: plan dotacji unijnych uwzględnia jedno Mazowsze. RPO na lata 2014-2020 wynosi 2 mld 100 mln euro. Bruksela nie musi się zgadzać na jakiś algorytm ponownego podziału przyznanych środków. Mówimy o kwocie ponad 9 mld złotych. Astronomia? Ujmę prościej: to wysokość tegorocznego budżetu całego Mazowsza razy 3,5. Jakby na 3,5 roku. Nawet powiaty podwarszawskie, spięte z metropolią, stracą. Ich wysiłki w budowie kanalizacji, stacji uzdatniania wody, doposażania OSP zabrzmią egzotycznie.

bozena_zelazowska_reczaje_ogien_i_woda_05straz biegniebz kask

                  Destrukcja wywołuje pokusę dalszej destrukcji. Już padają pomysły przyłączenia Siedlec do Białej Podlaskiej, rozpołowienia powiatu otwockiego. Tak się nie da planować ani życia rodzinnego, edukacji dzieci, ani społecznego przez lokalne samorządy. Do tego doszłaby wielomiesięczna restrukturyzacja urzędów, większe wydatki na biurokrację. I szereg palących ludzkich spraw spychanych z biurka na biurko, zagubionych, zawieszonych, rozpatrywanych ponownie. Zamęt, anarchia, chaos. Jest jedno Mazowsze. I niech tak pozostanie.

Ryciny Władysława Skoczylasa, obrazy Marcina Sutryka (Siedlce)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Na straży wolności

pomalowany

            I mnie się oberwało. Dziękuję za 1466 głosów. Tę surową recenzję przyjmuję z pokorą i zrozumieniem. Lista ludowców na podwarszawiu utrzymała 58% wyborców sprzed czterech lat. Na mnie głosowało 63% tych z Was, co poprzednio. Dziękuję za 5% zaufania więcej niż do pozostałych. Widzę, że wszędzie tam, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać, dotknąć się – mamy do siebie zaufanie. Jak w Kołbieli, Poświętnem, Zakroczymiu, Sobieniach. Tam gdzie rzadziej widzieliśmy się osobiście i byłam utożsamiana z tym co nadawano w telewizji, odpokutowałam.

????????????????????????????????????_MG_4401 ciezkie

             Skupię się na dalszej pracy na rzecz mieszkańców w Sejmiku Województwa, blisko ludzkich spraw. Spotkamy się wkrótce. Samorządy to ostatnia enklawa gdzie wielość poglądów i merytoryka przeważa nad jednym słusznym głosem. Niech tak pozostanie. Będę broniła autentyzmu i wielobarwności samorządu, instytucji kultury, prasy, uniwersytetów. Wspólnie obronimy demokrację. Zapraszam do współpracy.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Trzy propozycje dla mieszkańców

              W debacie zorganizowanej przez Pawła Białeckiego, wicestarostę powiatu warszawskiego zachodniego, prezentowałam stanowisko PSL. Swoją wizję przyszłości przedstawili Jacek Sasin (PiS) i Jan Grabiec (PO). Mieszkańcy podwarszawia mamy w czym wybierać. Trzy propozycje, trzy drogi w przyszłość poznasz słuchając autentycznego, nie montowanego nagrania debaty trzech głównych sił. Posłuchaj klikając:

IMG_7086 - K3x4Babcia – dziecko Zamojszczyzny

 Jean Delville

               Kampania wyborcza kampanią, ale są sprawy ważne i te najważniejsze. Moja ukochana babcia, czuła prababcia dla moich dzieci, obchodzi 90-te urodziny. Ten dzień spędzam z Tobą babciu. Miałaś trudne, pracowite, a jakże pełne życie. Odkąd pamiętam jesteś blisko nas. Zawsze gotowa pomagać i we wszystkim wyręczać. Dziękuję Ci kochana babciu Wiktorio.

dzieci zamoj wysiedlenieErico Santos mujeres-campesinas-recogiendo-flores-ene-el-campo_10bozena_zelazowska_po_godzinach_babcia1 Jean Deville Angel of SplendourKonwencja PSL: blisko ludzkich spraw

IMG_8112

             – Kandydują osoby znane na swoim terenie. Ci, którzy są na co dzień blisko ludzkich spraw – zagaiła szefowa sztabu wyborczego PSL, Andżelika Możdżanowska. Wypunktowała program:

            Płaca minimalna określona na stałe jako 50% średniej płacy w Polsce. Najniższa emerytura 1200 zł, lekarstwa dla emerytów za złotówkę. Żłobki za symboliczną złotówkę, by młodzi mieli dzieci. Jak najwięcej pieniędzy powinno pozostać w samorządzie. Tam, jakże blisko ludzkich spraw, są najrozsądniej wydawane.

IMG_8172

             Janusz Piechociński: szanujemy wartości z których wyrośliśmy. Jest siła i moc trzymania się zasad demokratycznych. By szanować drugiego człowieka. PSL do wszystkich wyciąga dłoń. Razem Polki i Polacy! Razem możemy więcej! To jest ta magiczna zielona moc. Ona odmienia wsie i miasteczka. Zielony przynosi nadzieję. Wspólnota, naród, wartości. Razem, ze sobą, nigdy przeciwko sobie. 120 lat doświadczenia też zobowiązuje. Nie damy się wciągnąć w wielkie starcie PO-PiSu ze sobą. Ugrupowań, w których ci sami ludzie ludzie przechodzą z jednej partii do drugiej zmieniając koszulki. My, PSL nie przefarbujemy się. Nikomu nie wypowiadamy wojny. Razem w Europie i poprzez Europę. W Europie jest miejsce na naszą tradycję i kulturę.

IMG_8486 IMG_8113

               Niesiemy plon. Ten z pól i z wysiłku całego kraju: 8 mld dolarów nadwyżki w handlu zagranicznym; wpłynęło 21,5 mld dolarów z eksportu żywności. Zrobiliśmy to razem. Gdyby na szczytach władzy było więcej zgody, kraj skorzystał by więcej. Wincenty Witos stawiał na zgodę, a my w jego ślad. Nie czas na skrajności, na antysytem, na walki dwóch wielkich partii. Dzisiaj jest czas na rozumne, racjonalne centrum. Czas budowania z Polskim Stronnictwie Ludowym.

IMG_8477

             Więcej, lepiej i razem. Nie mówimy: niech ktoś inny to zrobi. Trzeba jak w samorządzie: chodźcie, zrobimy to razem, przez siebie. Wygrajmy te wybory nie dla siebie. Wygrajmy te wybory dla Polski. Przyjrzyjcie się naszym listom kandydatów. Tym osobom można zaufać.

IMG_8412IMG_8229

                Jarosław Kalinowski: Unia Europejska pozostaje największym gwarantem bezpieczeństwa i szans rozwoju na naszym kontynencie. Nie zapomnieliśmy o niemieckich krematoriach w Oświęcimiu, nie zapomnieliśmy o Katyniu, ani o ukraińskim ludobójstwie na Wołyniu. W interesie Polski jest wzmacniać jedność UE. Solidarności europejskiej nie można traktować wybiórczo. Martwię się o przyszłą politykę zagraniczną Polski. Znam poglądy polityków PiS-u. Podczas inauguracji Parlamentu Europejskiego, większość posłów PiS-u nie wstała, gdy grano hymn Unii, w tym Joanna Fotyga i Andrzej Duda. Ważny dla Polski, ważny dla całej Europy będzie wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

              Obroniliśmy polską ziemię. Może ją kupić tylko polski rolnik. Poziom dopłat będzie na poziomie Francji. Od dawna proponujemy, by do konstytucji wpisać zakaz sprzedaży lasów państwowych. Czemu jeszcze nie ma tego zapisu? Bo PiS cynicznie blokuje. I wmawia ludziom, że ktoś chce lasy sprzedać. Kto niby?

IMG_8441 IMG_8142

               Społeczna nauka Kościoła, społeczna gospodarka rynkowa, prawo do życia, rodzina – oto nasze wartości. Ich się trzymamy od lat. Jesteśmy dumni z naszej kultury, w tym kultury ludowej, autentycznej, płynącej z korzeni. Wśród naszych kandydatów przeważają samorządowcy. Stojący blisko ludzkich spraw.

IMG_8264IMG_8093

            Władysław Kosiniak-Kamysz: partie proponują zmiany. PSL w polityce rodzinnej wprowadzając długie płatne urlopy rodzicielskie, budując żłobki, dokonał zmiany. Małymi krokami do wielkiej zmiany. Polacy oczekują rozwiązywania, a nie tworzenia problemów. Tylko wtedy młodzi zostaną, nie wybierając emigracji. W Sejmie jest nasza ustawa gwarantująca emeryturę po 40 latach pracy. Niech PiS i PO przestaną gadać co chcą zrobić dla ludzi. Niech po prostu poprą ten projekt PSL-u. Przegłosujmy go, posłowie dobrej woli!

Gospodarka rozpędzona, eksport utrzymany, wsparcie rodziny jak nigdy w 25 latach, bezrobocie spada. Polska potrzebuje eksperymentów? Po co? Głosujmy na PSL.

IMG_8138 IMG_8296

             Marek Sawicki: rodzina, gospodarka, rolnictwo – to filary naszego programu. Budowaliśmy ruch spółdzielczy, straże pożarne, zmienialiśmy aktywnie Polskę od 120 lat. Połowa nadwyżki w eksporcie to dzieło polskiego rolnika. Stworzyliśmy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, daliśmy światu nową ofertę: najlepszej, najzdrowszej, polskiej żywności. Na wsi tworzymy centra rozwoju usług dla rolnictwa i lokalnej społeczności. Wywalczyliśmy większe dopłaty bezpośrednie. Słyszę, że PiS chce zwiększyć wydatki na armię o 17 mld zł. Czyim kosztem? Rolników, rozwoju całego kraju, świata pracy? Armia kosztem armii bezrobotnych… Głosujmy na PSL. Wcale nie dla peeselowców, a dla siebie! Dla kraju!

IMG_8106